ROTHENBERGER Social Responsibility

Sociálna Zodpovednosť

Cítime povinnosť nie len zodpovedne spolupracovať, ale aj ku spokojnej existencii ľudí, a životného prostredia. Aby sme to potvrdili, odovzdávame prostriedky, iniciatívu, odhodlanie, a v neposlednej rade aj peniaze.

Oddanosť životnému prostrediu

U firmy ROTHENBERGER, je zodpovedná činnosť vzhľadom k životnému prostrediu darom. A preto firma dôsledne dodržiava všetky pravidlá pre životné prostredie a je oddaná zodpovednému užívaniu zdrojov a energie.

Prijatie sociálnej zodpovednosti

Celofiremná sociálna zodpovednosť je pre nás viac, ako len nejaká pekná fráza – je to zaväzujúci sľub. ROTHENBERGER prijíma svoju sociálnu zodpovednosť a pravidelne podporuje množstvo projektov a podujatí pre spoločné dobro a spoločný prospech. Všetci naši nemeckí učni a žiaci podstupujú, ako časť ich výukového programu, týždeň sociálnej zodpovednosti, ktorý zahŕňa starostlivosť o starších, chorých alebo postihnutých. Cieľom je presviedčať stále viac mladých ľudí o tom, že praktické prevádzanie tejto činnosti je viac ako akákoľvek teoretická časť. Je to jasný prínos pre vývoj sociálnej zodpovednosti pre našich mladých zamestnancov.

Nadácia TOOLS FOR LIFE

V roku 2008, založil Dr. Helmut Rothenberger nadáciu Tools for Life, ktorá je určená k sústavnej podpore dobra a charity v našej spoločnosti. Cieľom nadácie Tools for Life je pomáhať ľuďom na celom svete, zakladaním a vylepšovaním zásob pitnej vody a energie. A to preto, lebo pitná voda a funkčná energetická zásoba nie je stále bežná v rôznych častiach sveta. V duchu pomáhať ľuďom tak, aby si aj sami pomohli, nadácia Tools for Life, inšpiruje ľudí vziať budúcnosť do svojich rúk. ROTHENBERGER je zodpovedný a vhodný partner, ktorý podporuje nadáciu produktmi a zamestnancov vedomosťami, aby mohli poskytnúť hodnotnú podporu a pomoc. A čo viac, nadácia Tools for Life spolupracuje s renomovanými medzinárodnými charitatívnymi organizáciami. Viac o nadácii TOOLS FOR LIFE sa môžte dozvedieť na webe.