ROTHENBERGER Mission & Vision

Poslanie & Vízia

Naše poslanie / misia

U firmy ROTHENBERGER, vyvíjame, vyrábame, predávame, dodávame a servisujeme inovatívne, vysoko-výkonné výnimočné náradie, stroje a príslušenstvo, a súčasne ponúkame najvyššiu kvalitu pre profesionálov aj koncových užívateľov po celom svete. Spolu s tým dávame dôraz na efektívne, na kvalitu orientované procesy zákazníckeho servisu. S ohľadom na sústavný rast a pevný finančný základ, sa oddávame dlhodobým cieľom a našej vlastnej obchodnej zodpovednosti. Ponúkame našim zamestnancom atraktívne, zaujímavé, a rozmanité pracovné prostredie. Vo všetkých našich aktivitách, sa správame zodpovedne, podľa etických princípov a našich celo-firemných hodnôt, a samozrejme v súlade so zákonmi.

Naša vízia

ROTHENBERGER firma vyrába vysoko výkonné ručné náradie, stroje, prísušenstvo a súčasti pre priemysel, s vynikajúcimi funkčnými vlastnosťami a s jasnými výhodami pre zákazníka. Vďaka týmto jedinečným výkonovým charakteristikám, naše produkty vždy ponúkajú pre profesionálov i koncových užívateľov vhodné riešenia k problémom pri inštaláciách rúr a s tým súvisiacimi servisnými a opravnými prácami.