ROTHENBERGER Commitment to Quality

Oddanosť ku kvalite

Kvalita bola vždy  základnou a centrálnou hodnotou firmy ROTHENBERGER. Kvalita je naša najvyššia misia. Vždy na ňu dbáme, pretože je to náš hlavný sľub našim zákazníkom, a tento sľub my plníme.