ROTHENBERGER Values

Hodnoty

Vidíme sa ako rodina otvorená svetu, taká ktorá prináša odvahu a podnikateľský duch do nových výziev a s napredovaním čelí všetkým situáciám a požiadavkám. Veríme v kvalitu, usilovnosť, dynamickosť a úctu, a vidíme tieto hodnoty ako vodiace súčasti pre našu podnikateľskú misiu. Ako neoddeliteľnú časť našej firemnej filozofie sme vytvorili 7 základných ROTHENBERGER hodnôt, ktoré sú základom našej misie.

ROTHENBERGER Family Ties

Rodinné Putá

Sme členovia celosvetovej rodiny ROTHENBERGER.

ROTHENBERGER Trust

Dôvera

Naša spoločná firemná kultúra je založená na vzájomnej dôvere. Toto je postavené na otvorenej a jasnej komunikácii, nadväzujúcich procesoch a čestnej spolupráci.

ROTHENBERGER Responsibility

Zodpovednosť

Oznamujeme Vám našu zodpovednosť za výsledky, prostriedky, a naše vlastné rozhodnutia. Naša oddanosť a zanietenie pre našu prácu nás vedie k vysokej úrovni zákazníckej a zamestnaneckej spokojnosti.

ROTHENBERGER Efficiency

Úsilie a efektívnosť

Pracujeme efektívne, pretože sa snažíme robiť veci jednoduchými a robíme ich rýchlejšie ako iní.

ROTHENBERGER Quality

Kvalita

Uvedomujeme si, že máme a chceme mať kvalitu – keď sa ku zamestnancom dostávajú produkty,a aj jednotlivé procesy. A preto dokazujeme výnimočnosť vo všetkom, čo robíme.

ROTHENBERGER Courage

Odvaha

Máme odvahu inovovať a meniť veci, aj keď to môže znamenať opustenie komfortného územia.

ROTHENBERGER Entrepreneurial Spirit

Podnikateľský Duch

Pristupujeme k našej práci spolu s podnikateľským duchom, sme orientovaný činmi, robíme rýchle rozhodnutia a nikdy sa nevzdávame. Sme pripravení na budúcnosť!