ROTHENBERGER Corporate Culture

Kultúra

Už viac ako 60 rokov, je ROTHENBERGER vedená ako rodinná firma. Už od začiatkov, rodinná solidarita hrala hlavnú a podstatnú  úlohu v úspechu firmy. Toto zahŕňa nielen rodinu majiteľov, ale celú kompletnú firemnú rodinu, do ktorej patrí každý zamestnanec, tak ako v Kelkheim-e tak vo všetkých častiach celého sveta.

Táto základná hodnota je súčasťou každodenného prejavu, na ktorom je naša obchodná existencia postavená, a toto Vám teraz chceme prezentovať.