ROTHENBERGER Facts & Figures

Fakty a čísla

  • Založené v roku 1949
  • 50 sesterských spoločností
  • 45% konsolidovaného majetku
  • 1,600 zamestnancov celosvetovo
  • 250 patentov a obchodných značiek
  • 14 výrobných jednotiek
  • 60%  vlastnej výroby
  • 30 zahraničných pobočiek
  • Export do 90 krajín
  • 150 certifikovaných servisných stredísk
  • Viac ako 500 obchodných konzultantov v celom svete
  • Viac ako 200 špeciálne vybavených predvádzacích vozidiel
  • Vystavujeme na viac ako 120-tich výstavách